Studie a dokumentace provází naši činnost

Project management se stal v posledních letech velmi poptávanou službou a činností. Naše společnost se této činnosti a oboru věnuje skoro již deset let, proto disponujeme mnoha drahocennými zkušenostmi. Obrací se na nás jak firmy a podniky se svými investičními akcemi a záměry, tak i soukromé osoby, protože velmi dobře ví, že můžeme poskytnout komplexní servis, včetně přípravy a zpracování nejenom potřebných studií a dokumentace podle litery příslušných zákonů.

Dokumenty jsou základem

Project management musí vždy stavět na dokumentech. Ke každé stavební investiční akci jsou totiž nezbytná různá stavební povolení, která bývají spojená s územními plány a studiemi. Dále jsou zapotřebí technické plány a výkresy, finanční rozpočty a rozpisy nákladů a mnoho dalších dokumentů, které pro Vás naše společnost připraví a vyhotoví.